Antibiootikumiresistentsus

 

Lühivideo tutvustab üha laiemalt levivat antibiootikumide resistentsuse probleemi ja võimalusi lahenduseks.