„Vali IT!“ õpetab kolme kuuga tarkvaraarendajaks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond on Eesti IT-poliitika eestvedaja ja kujundaja. Nii on ministeerium õla alla pannud ka IT-tööjõu probleemide lahendamisele: programm „Vali IT!“ aitab teha karjäärimuutust ning annab täiskasvanud osalejatele tarkvaraarendaja algoskused.

MKM on Eesti teadusagentuuri koordineeritava teadus- ja tehnoloogiapakti koostööpartner. MKMi riigi infosüsteemide osakonna juhtivspetsialist Ave Lauringson, miks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jaoks oluline toetada IT- ja LTT-valdkonna tööjõuturgu?

LTT (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia) valdkond on Eesti majandust edasi viiv jõud, sellepärast on ka seda tööjõudu rohkem vaja. Kui vaadata tööturgu laiemalt, mis haridusega ja mis valdkonnas inimesed seal toimetavad, siis on endiselt moodustavad suure osa avaliku halduse, hariduse ja sotsiaalhoolekande spetsialistid, keda on ametis üle 100 000 töötaja; ülikoolides on endiselt populaarsed humanitaarerialad. Nihe tööturu vajadustest lähtuvalt ei ole 100% toimunud, see võtab aega. Aga mingid märgid muutuste suunas siiski on. Lapsevanemad on aru saamas, kuhu maailm liigub, ja sealt on tekkinud surve koolidele ning huviharidusele, tehnoloogia, robootika, IT-huviringid täituvad kiiresti, nõudlus nende järele on väga suur. MKM koos partneritega (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) on deklareerinud, et Eesti majandus saab edasi areneda ainult tänu sellele, et oleme tugev tehnoloogiariik. Tehnoloogia peab jõudma ka teistesse sektoritesse, IT-sektor on eestvedaja. Meil on suur samm tööjõu asjus astuda, see puudutab nii neid, kes alles lähevad õppima, kui neid, kes vajavad ümberõpet.

Mis on programm „Vali IT!“?

Idee tekkis kolm-neli aastat tagasi. Tööjõu vajadus ja puudus IT-sektoris oli juba tollel hetkel, arvud kasvavad aastast aastasse. Diskussioonist IT-ettevõtetega tuli välja, et meil puudub õppevorm, mis on kiire, lühike ja teeb karjääri mõttes inimesest uue oskaja. Meil on tasemeõppes IT Akadeemia programm, mis annab lisarahastust ning võimaldab IT-erialade õppekohtade arvu suurendada, on toetused täiskasvanutele täiendõppeks, aga kiiret ümberõppe võimalust ei olnud.

Eelmise aasta alguses võtsime projekti uuesti lauale. Majandusministeerium viib ellu Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“ ning selle raames valmis uus programm, mille selgroo disainis IT-sektor ise. Palusime neil kirjeldada, millisest IT-tööjõust on kõige suurem puudus, keda üldse on võimalik ümber õpetada, mis taust peab inimesel olema; mida tähendab tulla ITsse ja kui lühikese ajaga saab õppijale tarkuse pähe panna nii, et oleks võimalik õpingut edukaks nimetada. Lisaks tegime projektiga tööd omalt poolt, kohtudes kümnete IT-firmadega, et kaardistada vajadusi ning oskuseid, mida tööandajad väärtustavad. Ühise töö tulemusena jõudsime konsensusele, et tarkvaraarendaja võiks olla see, kelleks on võimalik saada lühikese aja jooksul. Välja töötatud mudeli järgi kestavad õpingud kolm ja pool kuud, õpe on praktiline, aga teooriast ka mööda ei saa: kuus nädalat teooriat, kaheksa nädalat praktika IT-ettevõtetes. Projekt on planeeritud nelja aasta peale, selle maksumus on 1,4 miljonit eurot ja plaanis on koolitada 500 inimest.

Esimesed on edukalt lõpetanud?

Esimesed 40 inimest on lõpetanud. Neid võib nimetada ka piloot- või testijate rühmaks, kõik õppematerjalid ja metoodikad proovisid nemad läbi. Nad olid väga edukad. Suurele osale on tehtud praktikaettevõtete poolt ka tööpakkumised. Naisi ja mehi oli õppijate seas võrdselt, keskmine vanus ulatus 30-35 eluaasta kanti. Kandideerimisel oli nõue, et peab olema kõrgharidus, aga mitte tingimata  reaal- või inseneeria- või IT-kõrgharidus. Palju oli õigusteaduse taustaga inimesi, samuti logistika, turundus.

Mis nende edu tagas, oli ka see, et konkursisõel oli tihe. Kandideerijatele oli mitu vooru, tuli kirjutada motivatsioonikiri, olid ka personaliotsingufirma Tripod loogilise mõtlemise testid. Nii et puhtalt hurraa! peale me sellele koolitusele inimesi ei lase, tegemist on väga kalli koolitusega, ehkki see on osalejale tasuta.

Koolitajad on väga kogenud õpetajad BCS Koolitusest ja IT Koolitusest, lisaks palusime garantiikirju IT-ettevõtete poolt, et nad tõesti on projektiga kaasas ning pakuvad praktikakohti. Algul kinnitasid kaheksa ettevõtet oma osalust, nüüd on arv kasvanud kahekümne seitsmeni.

Millega inimesed põhjendasid oma soovi ümber õppida, see ei saanud ju olla pelgalt lootus hakata hästi teenima?

Raha ei olnud motivaator. Üllatuslikult leidsin grupist ühe tuttava, kes on töötanud turundusvaldkonnas pikki aastaid. Tema näiteks tundis, et valdkond on end ammendanud ja hakkas omal käel õppima veebidisaini, hakkas tegema kodulehekülgi. Nägi koolitusvõimalust ja sai aru, et täpselt need oskused on tal veel puudu olemaks ise endale tööandja. Oli ka näiteks variante, et abikaasa oli IT-ettevõtja ja teinegi otsustas teha karjäärimuutuse, oli ka inimesi, kes hetkel olid töökohustustest vabad ja otsisid uut suunda, kuhu liikuda.

Millal alustab järgmine grupp?

Järgmised õppijad alustavad augustis, praegu käib aktiivne inimeste otsimine ja teavitus. Esimesse kahte gruppi kandideeris 462 inimest 40 kohale. Projekti veebilehel http://vali-it.ee/ on kogu info on  üleval. Veel jõuate kandideerida!

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi programm „Vali IT!“ aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele, aidates väärtustada tootemist teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Vaata lähemalt: www.etag.ee/teadusjatehnoloogiapakt

Madli Leikop