Järveküla Kool liitus teadus- ja tehnoloogiapaktiga

 

Mardipäev oli Rae valla Järveküla Kooli jaoks seekord hoopis eriline ja pidulik – avati uus koolihoone, liituti Eesti Teadusagentuuri koordineeritava  teadus- ja tehnoloogiapaktiga ning sõlmiti leping edasiseks koostööks ettevõttega, kes uue koolimaja ehitas – Nordeconiga.

Septembris esimesel koolipäeval alustas Järveküla koolis õpinguid 300 õpilast esimesest kuuenda klassini. Järgmisest õppeaastast avatakse põhikooli III kooliaste. Alguses oli algklasside hoone, nüüd on lisaks suurenenud koolihoonele valminud ka ruumid huvikoolile ja spordisaal. Terve maja on avar ja värviküllane ning see ehitati ja sisustati teadmisega, et koolis on erilise tähelepanu all STEM-ained (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) ehk teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika. Loodusteaduste õppimiseks on kaks laboratooriumi, tehnoloogiaõppeks kaks töökoda ja klassiruum 3D-joonestuseks. Rõhku pannakse uurimuslikule õppele ja koostööle valla ettevõtetega. „Meie kooli kallak on „näpud külge“ ja leia oma elu kutse,“ ütles direktor Mare Räis lühidalt kooli õppekava iseloomustuseks. „Tunniplaanis on rohkem matemaatika- ja loodustunde kõikides klassides, aga ega tund ei tee midagi. Teeb õpetaja. Meil on klassiõpetajate hulgas palju matemaatikaõpetaja lisaerialaga inimesi. Tahame kohalike ettevõtetega saavutada sellise koostöö, et reaalainete tunnid oleks põnevad ja lapsed näevad, kuidas reaalained rakendatavad on“.

 

img_3771-1

Vaade tehnoloogiaklassi (foto: Madli Leikop)

img_3768-1

Bioloogiaklass ootab usinaid õppureid (Foto: Madli Leikop)

img_3765-3

Avarad ja õhuküllased ruumid (Foto: Madli Leikop)

Kõik algab valla suhtumisest ettevõtjatesse

„Olen olnud seotud hariduse kvaliteedi hindamisega ja töötanud koolides õppejuhina. Ma näen, et kaotame lastes huvi reaalainete vastu kuskil põhikooli II-III astmes, kui me ei anna neile klassiruumis toimuvale lisaks reaalse elu mõõdet ja pilti. Olen 7. klassis õpetanud majandus-ettevõtlusõpet. Noored, kes näevad, kuidas ettevõtlus tegelikult toimib, mis on põhiteemad, on särasilmsemad, nende õpimotivatsioon on kõrgem,“ põhjendas direktor Mare Räis nii STEM-ainete kui ettevõtetega koostöö vajalikkust.

Ehitusettevõtte Nordeconiga koostööleppe sõlmimisel ütles Mare Räis, et kõige väärtuslikum, mida Nordecon panustab, on aeg – et töötajad tulevad ja panustavad õppetöösse, suhtlevad õpilastega. Nordecon toetab ka materiaalselt, pannes välja õpetajatele stipendiume ja rahastades ringivahendite ostu.

Rae vallavanem Mart Võrklaev sõnas, et vallal oli juba ammu soov avada selline kool, kus tehnoloogia ja inseneeria oleksid õppekavas rohkem esindatud: „Vald saab aidata koolide ja ettevõtete koostööle kaasa juba sellega, kuidas vald suhtub oma ettevõtjatesse, sellest algab kõik. Meil on ettevõtjatega päris hea koostöö. Oleme neid kaasanud koolides ka teatud otsustusprotsessidesse. Vallal on roll kontaktide loomisel, aga ka ettevõtjate märkamisel ja tänamisel. See tagab, et ettevõtjad tahavad kooli tulla ning oodatakse lapsi ka ettevõtetesse.“

Tehnoloogiapakt annab võrgustiku ja tegevussuunad

Kooli uue õppehoone avamise kuupäev, 10. november, oli juhuse tahtel ka ülemaailmne teaduspäev ja nii oli sümboolne, et just sellel päeval liitus Järveküla kool ka Eesti Teadusagentuuri koordineeritava Teadus- ja tehnoloogiapaktiga. Tegemist on ühiskondliku koostööleppega teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Mida annab Järveküla Koolile liitumine teadus- ja tehnoloogiapaktiga? „See annab meie koolile võrgustiku, samamoodi mõtlevaid koole on palju,“ ütles Mare Räis. „Sa ei pea ennast tundma üksi ei õpilase, õpetaja ega kooli tasandil. Ettevõtted näevad, et koolid suudavad järelkasvu panustades nende jaoks töötajaid ette valmistada. Võrgustik ja know-how on need, mida paktiga liitudes saame.“

 Iga liituja koostab oma tegevuskava, Järveküla kool panustab pakti kõikidesse suundadesse: teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine noorte seas ja ühiskonnas laiemalt; teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine ja nendes valdkondades töötamise väärtustamise. Nii arendatakse Järvekülas huviringide tegevust STEM-valdkonnas, korraldatakse teaduspäevi, rakendatakse õuesõpet. Samuti soovitakse kaasata lapsevanemaid ja kogukonda laiemalt, et disainida ja valmistada tooteid kooli suurepärase sisustusega tehnoloogiaklassides. „Meil on käivitunud loodusklassi projekt ehk igal õppeaastal teeb iga klass õppekavaga seotud õppekäigud loodusesse, näiteks käis 5. klass pinnavorme uurimas. Oleme püüdnud osa võtta programmidest, mis toetaksid huviharidust. Meil on nuputamise, meisterdamise, robootika-, IT-ringid. Ja saame öelda, et kõik need tegevused rõõmustavad lapsi. Oleks ainult rohkem tuge vaja, et osta vahendeid, vaid sae ja peitliga ei tee täna enam midagi,“ ütles Mare Räis.  

 

Tekst ja fotod: Madli Leikop