Innokas innustab noori teaduse ja tehnoloogiaga tegelema

IMG_3641.1

Teadus- ja tehnoloogiahuvi edendaja Läänemaal, Innovatsioonikeskus Innokas pälvis 2016. aastal teaduse populariseerimise auhinna kui parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimise kategoorias.

Parim omasuguste seas on Innokas kindlasti, selle eest on hea seisnud Innoka juht ning eestvedaja Angela Leppik. Uus on Innokas ka, aga mitte enam nii uus, et keegi sellest kuulnudki pole. Vastupidi – veidi rohkem kui kolme tegutsemisaastaga on populaarsust kogutud nii Läänemaal kui kaugemalgi: Innokas käib regulaarselt robootika ja tehnoloogiaga tegelemas üle saja lapse vanuses 4 kuni 18 eluaastat, neile pakutakse kaheksat liiki robootikaõpet. Gümnaasiumiõpilastele on mõeldud ka ettevõtluse suund – kui tahad õpilasfirma asutada, siis Innokast saab ideele toetust ja praktilisi näpunäiteid. Kasvõi juba sellepärast, et Angela Leppik töötas enne Innoka asutamist informaatikaõpetaja, IT-juhi ja majandus-ettevõtlusõpetajana koolis kokku 14 aastat.

„Oleme otsustanud Haapsallu tuua teadus-tehnoloogilisi sündmusi. Oleme juba kahel aastal korraldanud 1. juunil koostöös Haapsalu Noorte Huvikeskusega teaduspäeva Haapsalu ja Läänemaa noortele. Kutsume AHHAA keskusest teadusteatri esinema, kogu tegevus toimub ajaloolises Haapsalu raudteejaamas. Lastele väga meeldib,“ rääkis Angela Leppik. „30. septembril toimus teist korda Teadlaste Öö Haapsalu kultuurikeskuses. Eelmisel aastal oli üle 1000 külastaja, seekord juba üle 3000. Meie Teadlaste Öö siin kohapeal on võimsasti kasvanud. On näha, et teaduse ja tehnoloogia järgi on huvi ja vajadus olemas.“

Innoka tegemisi on kõvasti tutvustanud ka projekt „Innokas ratastel“, kus Innoka noored õpetajad (ehk siis huvilisemad ja usinamad õpilased) käivad koolides ja lasteaedades koos täiskasvanutega õppepäevi tegemas. „Oleme käinud 16 Läänemaa koolis, kokku on siin 22 üldhariduskooli. Juunis 2015 sõlmisime koostöölepingu innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega Mektory, kes kinkis meile kümme CoolTool tööpinki. Oleme ka uusi roboteid muretsenud, nüüd just hakkame kasutama Arduino viimast mudelit ja algab selle koolitus, mida teeme koostöös Mektory ja TTÜ õppejõuga. Kõikidest tegevustest siis kool valib, mida ta tahab, et neile näitaksime-õpetaksime. Näiteks soovivad koolid, et korraldaksime tööpinkidega töötoa. Paralleelselt toimub siis ka robootika töötuba. Kõige suurem õppepäev toimus Lihula Gümnaasiumis, 450 õpilast, ja kõige usinam on meil Martna Põhikool. Koolid saavad tulla õppepäevale ka Innokasse. Meile tullakse kogu Eestist,“ rääkis Angela Leppik.

Kui rääkida arengutest veel, siis ruumide mõttes plaanib Innokas laieneda. Praegu tegutsetakse Haapsalus samas majas kus linnavalitsus, viimane andis alustuseks lahkelt ruumid kasutada. „Me tahame täitsa oma ruume või maja, kuhu luua suur keskus, mis ei kopeeriks analoogse tegevusega keskusi mujal Eestis. Praegu otsime pinda või hoonet, mida rentida, soovime ikka tegevust jätkata Haapsalus eelkõige Läänemaale suunatuna,“ ütles Angela Leppik.

IMG_3648

Teaduse populariseerimise auhinna kohta ütles Angela, et see oli üllatus. „Läksin Tartusse kohale, aga et auhinna saame, seda ma küll ei teadnud. Meie edu on saanud positiivset tagasisidet, koostööpartnerid ütlevad, et see on suur tunnustus. On neidki, kes nüüd tahavad meiega koostööd teha. See auhind on ikkagi kvaliteedimärk, mis näitab, et Innokas toimuv tegevus on usaldusväärne ja kvaliteetne.

Tegelikult kogu meie tegevus ongi üles ehitatud teaduse ja tehnoloogia populariseerimisele. Kas tegutseme koolides, lasteaedades, lastevanematega, õpilastega – kogu tegevus on meil teadlik, see ei ole juhuslik. Kuna Läänemaal oli varem tehnoloogia ja robootika koha pealt täitsa tühi auk, siis nüüd kui Innokas on tegutsenud, on robootikatunnid juba 15 Läänemaa koolis. Alguses oli kahes.

Haapsalus Vikerkaare lasteaias korraldasime isadepäeva paiku robootikaõhtu. Olid isad ja lapsed, mõned emad ka. Erinevates rühmades tegime erinevat robootikaõpet. Kõik said rühmades ringi liikuda, vaadata, mida keegi on teinud. Lastevanemate huvi kasvas, hakati robotite kohta küsima. See ongi osa teaduse populariseerimisest.“

SA Innovatsioonikeskus Innokas asutati kodanikualgatusena Haapsalus jaanuaris 2014. aastal, et edendada noorte ettevõtluskultuuri ja -hoiakuid, populariseerida teadust ja innovaatilisi tehnoloogiaid, õpetada noortele IT- ja finantsoskusi. Selleks korraldatakse teaduse populariseerimise sündmusi, tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega Mektory, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega, Teaduskeskusega Ahhaa. Innokas on ka teadus- ja tehnoloogiapakti partner. Tegemist on ühiskondliku koostööleppega, mille eesmärgiks on tõsta noorte huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vast, arendada valdkonna hariduse kvaliteeti ja väärtustada neis valdkondades töötamist.

Innokat on tegutsemisaja jooksul külastanud enam kui 4500 koolinoort ning üle 2000 täiskasvanu Eestist ja kaheksast välisriigist. Innokas on hea näide sellest, kuidas väikeses kogukonnas teadus- ja tehnoloogiategevust edukalt populariseerida. Tänu Angela Leppiku raugematule energiale on saanud Innokast Läänemaa teadus- ja tehnoloogiaalase tegevuse eestvedaja ja teadushuvihariduse tugisammas Lääne-Eestis.

Artikli ilmumine on finantseeritud Euroopa regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.

Tekst ja fotod: Madli Leikop