Reigo Kebja on võlutud energeetikast

Reigo Kebja

Reigo Kebja (foto erakogust)

Reigo Kebja on tuttav neile Rakett69 jälgijatele, kellest ei läinud mööda saatesarja III hooaeg.
Miks.ee võttis Reigoga ühendust ning uuris, kuidas tal pärast saate võitmist läinud on, millega ta tegeleb ning mida on ta teinud võidetud stipendiumiga.

Mida tõi Sinu ellu kaasa saatesarjas Rakett69 osalemine?
Saatesarjas Rakett69 osalemine tõi mu ellu palju uusi võimalusi ning tutvusi. Peale saatesarja võitmist olen saanud palju huvitavaid pakkumisi osalemaks nii tele- kui ka erialatöös.

Milleks oled kasutanud Rakett69 saate võidustipendiumit?
Rakett69 stipendiumit veel kulutada pole jõudnud, kuna võitsin selle alles 2013. aasta keskel. Võtsin aktiivsest õppetööst väikese vaheaasta. Olen käinud erinevatel koolitustel ning asunud tööle Elektrilevisse, et omandada enne magistrieriala valikut aastake praktilist töökogemust. Siiski olen soetanud mõned tugivahendid toetamaks õppetööd. Järgmisel suvel plaanin aga õpinguid jätkata. Kus ja mil moel, seda saladuseloori veel ei kergitaks. Aeg ning sisseastumiskatsed annavad oma vastuse.

Miks valisid oma erialaks just elektroenergeetika? Kas kaalusid ka muid valikuid?
Elektroenergeetika kasuks langes erialavalik peamiselt tänu sellele, et elektrienergia on muutunud viimaste aastakümnetega meie elu lahutamatuks osaks. See tendents näib üha süvenevat, ometigi keskkoolifüüsikas elektrist ning selle jõudmisest meie kodudesse palju ei räägita. Temaatika näis mulle aga põneva ning vajalikuna. Selline mõttelaad tekkis juba gümnaasiumisse minnes. See andis ka hea aluse tegelemaks ning keskendumaks keskkoolis tavapärasest veidi enam reaalainetele. Nüüd, kus olen oma bakalaureuseõpingud lõpetanud olen oma valikuga veelgi rahulolevam, kuna mõistan, et energeetikaga on seotud pea kõik meid ümbritsev. Nüüd olen aga uue mure ees – tahaks spetsialiseeruda millelegi selle suure ning näiliselt piiritu valdkonna sees. Peab veel mõtlema ning veidi töökogemust koguma.

Millised on Sinu senises õppetöös olnud suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?
Senises õppetöös on suurimateks väljakutseteks olnud mõned Tallinna Tehnikaülikooli õppeained. Näha millegi nimel pikalt vaeva, olles mitmeid öid ärkvel ning seejärel kogeda õnnestumist – just see pakubki suurimat rahulolu. Veelgi enam teeks seda aga teoreetiliste teadmiste praktiline väljendus, rakendus. Seda saan oma igapäevatöös kohati tunda. Just seda andis ka Rakett69 – praktilise kogemuse. Tugevdades läbi praktiliste õnnestumiste soovi teada saada rohkem ka teoreetilisest taustast.

Mida soovitad noortele, kellel alles oma õpingute ja elukutse valikute tegemine ees seisab?
Nüüd, kus olen enam kui pool aastat peale bakalaureuse õpingute lõpetamist õpitud erialal tööd teinud tahaksin ma noortele, kellel erialavalik ees seisab, soovitada valida midagi sellist, mis tõepoolest ka reaalset huvi pakub. Selline suhtumine on minus viimasel poolaastakul veelgi süvenenud. Loomulikult tahate te valida eriala, millel hiljem ka tööd ning rakendust leiaksite. Siiski soovitaks ma selle tähtsa otsuse langetamisel ka südame, mitte ainult kuiva ratsionaalsuse häält kuulata. Tööd ning rakendust leiab igal alal, kui inimene selle valdkonna vastu piisavat kirge ning motiveeritust üles näitab. „Impossible is nothing“ nagu ütleb üks teada-tuntud reklaamlause, vastab minu meelest igati tõele. Me suudame kõike, kui omame vaid piisavat motiveeritust selle korda saatmiseks.