Õpetajate koolitus

Koolitus näidisprobleemülesannete koostamisest loodusainete ning karjääriõpetuse integreerimisel.

Koolitusel käsitletakse loodusainete ning karjääriõpetuse omavahelisest integreerimist. Koolituse sihtgrupiks on põhikooli kolmanda astme loodusainete õpetajad, samuti õpetajad, kes nõustavad õpilasi karjääriteemadel. Koolituse läbiviija on Karin Hellat (TÜ Teaduskool, TÜ Uurimislabor).

Toimumiskohad: 7.-8. juuni Tartus ning 14.-15. juuni Tallinnas. Koolitus on tasuta!

1. päeva kava:

10.00-10.30 – Kogunemine, tervituskohv
10.30-12.00 – Sissejuhatus, mida tegema hakatakse?
12.00-14.00 – Ettevõtte külastus (tellitud bussiga)
14.00-15.00 – Lõunapaus
15.00-16.30 – Kokkuvõtted esimese ettevõtte külastusest ja ettevalmistus teiseks päevaks

2. päeva kava:

9.00-11.00 – Teise ettevõtte külastus (tellitud bussiga)
11.15-12.00 – Kokkuvõte teise ettevõtte külastuse kohta
12.00-12.45 – Lõunapaus
12.45-13.45 – Karjäärimudelid ja ettevõtted (kahe ettevõtte võrdlus)
13.45-15.15 – Probleemülesanded

Registeerimisest: kohad koolitusele on täis!