Kristel Kõomägi uuris allergiaid

Nimi: Kristel Kõomägi
Klass: 11 b, Valga Gümnaasium
Lemmikõppeaine: keemia
Uurimistöö pealkiri: „Allergiahaiguste esinemissageduse võrdlus Valga ja Tartu gümnaasiumide õpilaste seas”
Juhendaja: Tiia Voor, SA Tartu ülikooli Kliinikumi lastekliiniku arst-õppejõud ja Tartu Ülikooli pediaatria õppetooli teadur

Idee ja eesmärgid
Kristel Kõomägil tuli idee uurimistöö kirjutamise jaoks lihtsalt ja loogiliselt ning loomulikult on osa sellel ka isiklikul huvil. Nimelt on allergikust neiul elus tihti ette tulnud keerukaid olukordi ning see ajendas teda rohkem uurima allergiate tekkepõhjuste kohta. Kuigi Kristel oli ise varem teemaga kursis olnud, siis uuringu täpsem pealkiri ja sisu tuli ikkagi koostöös juhendaja meditsiinidoktor Tiia Vooriga. „Teisi teemasid valikus ei olnudki. Isiklikult mõtlesin küll eelnevalt uuringule keemias, ent allergia on siiski südamelähedasem teema,“ kinnitab Kristel oma valikut.

Kristel Kõomägi

Kristel Kõomägi (foto: erakogu)

Oma uurimistöös soovis Kristel teada saada, kui suur on allergiahaiguste levimus Valga õpilastel. Valga sai valitud seepärast, et sealt on Kristel ka ise pärit. Lisaks soovis ta teada saada, kuidas on allergiahaiguste levimus Tartu õpilastel ning seejärel sai erinevatest linnadest kogutud andmeid omavahel võrrelda.

Uurimistöö kirjutamine
Kui teema paigas, siis oli aeg hakata vajaminevaid raamatuid otsima ning erinevaid tekste läbi töötama. Lisaks pidi Kristel saama uuringu läbiviimiseks nõusoleku Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt. Avaldust tuli lausa mitu korda ümber teha, kuid lõpuks saadi siiski luba ning võis tööle asuda. Kuigi enamus uurimistööks vajaminevast kirjandusest oli ingliskeelne, ei olnud selle leidmine tänu abivalmis juhendajale Kristeli jaoks raske: „Materjali sain juhendajalt ning põhiliselt kasutasime allikatena eelnevalt tehtud allergiaalaseid uuringuid. Lugesin ka enda harimiseks läbi teemaga seonduvaid raamatuid.“

Kõige raskem uurimistöö valmimise juures oli Kristeli jaoks oma töö pidev kontrollimine ja vigade otsimine. „Tekkis tunne, et tööd võiks igavesti parandada, sest iga kord avastasime midagi, mida võiks muuta,“ kommenteerib gümnasist. Kõige toredam töö kirjutamise juures oli aga ääretult abivalmis ja tore juhendaja, tänu kellele saadi üle igast mäest. „Ka statistiku ja keeletoimetaja abi oli hindamatu,“ lisas Kõomägi.

Tulemused
Oma tööga jõudis Kristel täpselt sinna, kuhu soovis. See tähendab, et kõik eesmärgid said täidetud, osad hüpoteesid said kinnitatud ning osad ka ümber lükatud. Antud tööst õppis ta eelkõige seda, et allergiahaigused on väga tinglikud. „Raske on määrata, kas inimesel tõepoolest on mõni allergiahaigus või mitte,“ sõnas Kristel. Töö kirjutamise osas oli oluline see, et kõike, mida sa kirjutad, tuleb mitmeid kordi üle lugeda ja ka parandada. Gümnasisti arvates ei ole uurimistöö kirjutamine just eriti lihtne protsess, ent pärast töö valmimist saab tunda rahulolu. „Kindlasti arenes minus enesedistsipliin, suhtlemisoskus ja iseseisvus,“ teab Kristel lisada. Ta arvab veel, et vajadusel tuleb julgesti abi küsida. Nii oli temal töö kirjutamise ajal abiks lisaks juhendajale ka statistik ja keeletoimetaja.

Kuna teema oli Kristel Kõomägi jaoks juba algusest peale haarav, leiab ta, et antud tööd saab soovi korral edasi uurida ning oma tuleviku õpingud sellega siduda. „Meie töö hüpoteesiks oli, et Valgas on allergiahaigustega õpilasi vähem kui Tartus, kuna varem on tõestatud, et väiksemates linnades ja asulates on allergiahaiguste esinemissagedus väiksem. Hüpotees aga ei osutunudki täielikult tõeks. Seega saab edaspidi veel uurida inimese kasvukeskkonna ja allergiahaiguste avaldumise seoseid,“ lisab noor uurija.

Juhendaja Tiia Voori kommentaar:
Kristel tuli minu juurde kindla sooviga uurida allergiaga seotud probleeme. Kuna uurimistöö rahastamisvõimalused kärpisid juba eos meie lennukaid ideid, näiteks teha laboratoorseid analüüse, siis piirdusime ankeetküsitlusega ja uurimistöö teemaks sai „Allergiahaiguste esinemissageduse võrdlus Valga ja Tartu gümnaasiumide õpilaste seas“ .

Esimeseks proovikiviks oli Tartu Ülikooli inimuuringute eetika nõukogult nõusoleku saamine. Pidime korduvalt vastama erinevatele küsimustele, mitu korda vormistama dokumente ümber ning meie plaanitud uuringu ajakava lendas seetõttu täiesti uppi. Kuid see kõik ei löönud Kristelit rivist välja, vaid vastupidi ta muutus aina asjalikumaks ja tublimaks. Suvel saime natuke hinge tõmmata ja sügisel asusime uue hoo ja innuga uurimistööd jätkama.

Kristelil on väga täpne ülevaade uuringuks vajalikest materjalidest, tähtaegadest ning ta peab väga täpselt kinni oma lubadustest, tema peale võib alati kindel olla. Nii mõnigi kord olin just mina see, kes küsis Kristelit Teadusagentuuri poolt esitatud nõudmiste kohta ja Kristel vastas mulle kiiresti ning täpselt. Minu jaoks üllatavalt ruttu omandas Kristel ka statistika põhimõtted, sest statistikaga murravad oma hambaid isegi ülikooli doktorandid. Samuti on Kristel ladus kirjutaja, suuri parandusi tema poolt kirjutatud töös ei ole vaja teha.

Kokkuvõtteks võin tõdeda, et on ainult rõõm olla nii tubli ja asjaliku noore inimese juhendaja. Soovin talle südamest edu ja jõudu edaspidiseks ning loodan väga, et suutsin teda nakatada uurimispisikuga tekitades samas huvi ka arstiteaduse vastu.

Pinginaaber Merilin Rääki kommentaar:
Kristel on heasüdamlik ja tore inimene, kellega on tore koos olla. Ta on alati valmis inimesi aitama, kui kellelgi on abi vaja ja ise püüab ta anda alati endast sada protsenti, et teistele head meelt teha. Võin olla kindel, et ta ei vea mind kunagi alt. Tema optimism nakatab paljusid ning annab eneselegi hea tuju. Ta on aktiivne ning kui avaneks võimalus ennast tõestada ja proovile panna, võtaks ta selle ilma pikemalt mõtlemata vastu.
Õppimist on ta alati tõsiselt võtnud ja see on üks hea omadus. Ta on ka üks kohusetundlikumaid inimesi, keda ma tean. Talle meeldib koolis kõige enam keemia ja on näha, et ta on selles eriti hea. Mul on vedanud, et mul on selline imeline sõbranna nagu seda on Kristel.