Endžela Kolomenskaja uuris Alzheimeri tõbe

Nimi: Endžela Kolomenskaja
Klass: 11
Lemmikõppeaine: bioloogia
Uurimistöö pealkiri: „Käitumuslikud muutused Alzheimeri tõve 5XFAD loommudelis

Juhendaja: Dr. Katrin Sonn

Idee ja eesmärgid
Endžela Kolomensjaka uurimistöö sai alguse huvist meditsiini vastu. Konkreetsemalt Alzheimeri tõbe soovis neiu uurida just seepärast, et teema on hetkel väga aktuaalne, kuid selle kohta ei ole tema arvates piisavalt informatsiooni kogutud ega uurimusi tehtud. Endžela on antud tõve kohta ka ise varem lugenud, kuid mitte nii põhjalikult, kui antud uurimistöö raames. Algselt mõtles neiu lähemalt uurida ka HIV ning erinevate onkoloogiliste haiguste kohta, kuid koos abivalmi juhendajaga lepiti kokku siiski Alzheimeri tõve uurimise osas. „Ootasin, et saan uurimistöö käigus teada palju uusi ja põnevaid aspekte. Samas loodan ka seda, et uurimistöö lugejad enda jaoks midagi uut avastavad,“ sõnas neiu ootuste kohta.

Endžela Kolomenskaja (foto:erakogu)

Endžela Kolomenskaja (foto:erakogu)

Uurimistöö kirjutamine
Materjali antud teema kohta pidi gümnasist otsima nii raamatukogust kui ka internetist, lugema nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kõige raskemaks osutus see, et suur osa vajaminevast materjalist on kirjutatud inglise keeles ning paljusid raamatuid ei olnud kohalikus raamatukogus olemas. Nii sai Endžela informatsiooni ka oma juhendajalt Dr. Katrin Sonnilt. Kui tõlkimisraskused välja arvata, siis oli uurimistöö kirjutamine neiu jaoks pigem kerge – teema vahetamise peale ta ei mõeldud ning kogu protsess sujus suuremate tõrgeteta.

Tulemused
„Minu eesmärk oli kirjutada uurimistöö mind huvitaval teemal ja täpselt selle eesmärgi ma ka saavutasin,“ sõnas noor uurija. Töö käigus sai neiu teada ka huvitavaid fakte katseloomade, täpsemalt hiirte käitumise kohta – kuidas neid kasvatatakse ja mida nendega täpsemalt laborites tehakse. Lisaks teab ta nüüd täpselt, kuidas üht uurimistööd vormistada ning milline see täpsemalt välja peaks nägema. „Järgmisel aastal, 12. klassis on mul vaja ka koolis üks uurimistöö esitada. Saadud kogemus aitab sellele kindlasti kaasa,“ sõnas gümnasist. Lisaks leiab ta, et uued teadmised tulevad kasuks Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kuhu neiu peale kooli lõppu astuda soovib. „Olen 100% kindel, et minu tulevik on seotud meditsiiniga,“ võtab Endžela plaanid kokku.

Juhendaja Dr. Katrin Sonni kommentaar: 
Laboratoorse töö ja uurimistulemuste tööks vormistamise ajal näitas Endžela üles huvi antud teema vastu, töö- ja keskendumisvõimet, korrektsust ja sihikindlust ning tema panus valminud töösse on arvestatav. Arvan, et Endželal on tugev potentsiaal edaspidiseks töötamiseks meditsiini/teaduse valdkonnas.

Pinginaaber Keidy Eessaare kommentaar:
Endžela on väga kohusetundlik, ta pole kordagi kodutöid tegemata jätnud. Ta on ka väga abivalmis. Endžela on väga hea sõbranna, ta on sõbralik, naljakas ja energiline.