Miks miks? Meie kontaktid

Miks.ee  on loodud selleks, et suurendada noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu. Teadlase ja inseneri elukutse populariseerimisele on suunatud ka miks.ee Facebooki lehekülg, et kaasata noori erinevatesse teadusega seotud huvitegevustesse ning panna noori läbi erinevate mängude kaasa mõtlema teaduse ning karjäärivaliku teemadel.

 

Miks.ee veebi on ellu kutsunud SA Eesti Teadusagentuuri TeaMe+ programm. TeaMe+ programmi rahastatakse Euroopa Regionaalfondi toel.

Lisainfo saamiseks pöörduge palun TeaMe+ programmi konsultandi poole:

Kaili Kaseorg-Cremona, mob. 580 508 69
kaili.kaseorg@etag.ee