Mikk Maivel ja energiatõhusus

Noor teadlane Mikk Maivel on näide inimesest, kes ei ole oma teadlase karjääri pikalt ette valmistanud ega sellele juba varases nooruses mõelnud. Tänaseks on ta aga vähendanud pea saja hoone energiatarbimist ning seeläbi ulatanud ka riigile abikäe CO2 emissiooni vähendamise läbi.

1. Kelleks sa lapsena saada tahtsid ning miks?
Lapsena soovisin, nagu paljud eakaaslased, omandada elukutse, mille sisu ma tolles vanuses mõistsin. Küsimust lugedes meenus üks 4nda klassi essee teemal ,,Kelleks ma tahan saada?“ Kirjutasin pea leheküljepikkuse teksti sellest, kuidas minust saab tulevikus bussijuht.
2. Kuidas sattusid teadusesse?
Teadusesse sattusin üsna ebatraditsiooniliselt, nimelt aastal 2009, olles äsja lõpetanud magistriõpingud, oli minu varasem kokkupuude teadusega olnud minimaalne. Kuid midagi nagu jäi kripeldama peale magistrikraadi kättesaamist. Mõned päevad peale ülikooli lõppu helistas mulle magistritöö juhendaja ja kutsus vestlusele. Üsna kiirelt avastasin ennast juba doktoritöö tegevuskava koostamast.

Konverents_2010_Baltimore

Mikk Maivel Baltimores konverentsil. (foto:erakogu)

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna kuhu soovisid?
Keeruline küsimus, millele ilmselt ühest vastust on keeruline anda. Doktorantuuri astudes ei omanud ma suurt ettekujutust teadlase võlust ja valust. Täna, viis aastat hiljem, võin öelda, et alati saab paremini, kuid üldplaanis võib kindlasti rahul olla. Tänaste eesmärkide saavutamiseks on aga veel väga pikk tee minna, mille lõppu ei ole näha.
4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?
Minu valik küte ja ventilatsioon on kindlasti väga perspektiivikas, kus tööd ja leiba peaks kohe kindlasti jaguma. Ei vaja pikka selgitustööd, et uued hooned on energiasäästlikumad, ning iga ehitust planeerides ja kavandades kõlab järjest enam sõna – energiatõhusus. Energiatõhusus tähendab küll madalamaid ülalpidamiskulusid hoone haldajale/omanikule, kuid teisalt seab oluliselt suuremat rolli ja tähtsust hoone tehnosüsteemide projekteerijale ja ehitajale. Nii uued hooned kui ka vanad renoveeritavad vajavad tipptasemel tehnosüsteemide spetsialiste, kes suudavad luua soovitud ja tervisliku tehiskliima.
5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?
Nii nagu inimese organismis veresooned aitavad transportida hapnikku mööda keha laiali, nii võimaldavad tehnosüsteemid kasutada hoonet. Igal hoonel ja rajatisel on vaja tehnosüsteeme, mis aitavad luua hoones tehiskeskkonda, kus meil on mugav ja mõnus viibida.
6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?
Loodan ja usun, et karjääri suurim saavutus on veel ees.
7. Milline Sinu eriala saavutus on muutnud maailma paremaks?
Teadustöös ei ole veel suurt läbimurret suutnud teha, kuid erialaselt olen kindlasti suutnud aidata väga paljusid kortermaja omanikke hoonete rekonstrueerimisel. Nende paarikümne(saja) hoone elanikud on oluliselt vähendanud oma hoone energiatarbimist ning seeläbi ulatanud ka riigile abikäe CO2 emissiooni vähendamise läbi.

Hobi_jooksmine

Mikk Maiveli hobiks on jooksmine (foto: erakogu)

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?
Doktoritöö keskendub madala temperatuurilisele küttesüsteemile ja sellega saavutatavale energiasäästule. Kindlasti loodan tõsta efektiivsete madalatemperatuuriliste radiaatorküttesüsteemide populaarsust Eestis ja mujal Euroopas.
9. Millised on Sinu eriala suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?
Taaskord keeruline küsimus. Kindlasti hetkel on suurim väljakutse doktoritöö lõpetamine, seejärel soovin töötada edasi liginullenergiahoone kontseptsiooni kallal ja leida võimalikke kulutõhusaid lahendusi väga madala energiatarbega hoonete levikuks.