Markus Laars uuris elusrakke

Nimi: Markus Laars
Klass: Tallinna Reaalkool, 11 c klass
Lemmikõppeaine: füüsika
Teadusliku töö pealkiri: „TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel“
Juhendaja: Katre Juganson

Idee ja eesmärgid
Markus Laars soovis teha bioloogia- või keemiaalast teaduslikku tööd, kus uurimuslikuks osas oleks lisaks lahenduste leidmisele ning teooria kogumisele võimalik teha ka katseid. Nii leidis ta juhendaja Katre Jugansoni, kellel oli käsil vastavasisuline projekt – ta lubas gümnasistil kaasa lüüa ja selle kohta uurimistöö teha. „Teema kokkuleppimine ei olnud raske, kuna projekt oli mõeldud just selle TiO2 nanokilede omaduse uurimiseks,“ täpsustab gümnasist. Tööle ei olnud Markusel suuri ootusi, vaid et kõik läheks plaanipäraselt. „Enda jaoks ootasin, et õpin palju laboritöö ja –meetodite kohta, mis võivad tulevikus ülikoolis õppides kasuks tulla,“ nimetab noor uurija. Lisaks tunnistab ta, et kuigi töö kirjutamise käigus esines väiksemaid tagasilööke, sai kõik lõpuks ikkagi lahendatud“.

Uurimistöö kirjutamine
Markuse valitud teema kohta leidusid vaid mõningad eestikeelsed teadustööd ning artiklid. Nii tuli noormehel läbi töötada mitmeid ingliskeelseid teadusartikleid ja –uurimusi. „Õiget kirjandust oli raske leida, kuna teema on üpris spetsiifiline,“ selgitab gümnasist materjali kogumist. Kuigi materjali otsimine oli keerukas ja aeganõudev, ei mõelnud noormees kordagi teema vahetamise peale. Ta sõnab, et kuna uurimistöö teema oli kinnitatud ja see meeldis talle, siis teadis ta, et tahab ja ka peab selle lõpule viima ning iga saadud tulemus on hea tulemus.
Töö kirjutamise juures oli Markuse jaoks kõige raskem kõikide laboriseadmete kasutama õppimine, sest see oli aeganõudev, kuid vajalik katsete läbiviimisel. Noormees tunnistab, et kõige kergem oli tulemuste kogumine, mis tema töö puhul toimus piltide pealt bakterikolooniaid lugedes. Töö kirjutamise tegi gümnasisti jaoks meeldivaks avastus, et seatud hüpotees vastas tõele ning see omakorda näitas, et tehtud töö on asja ette läinud.

IMG_7194 Ankeet

Markus Laars Singapuris 6th International Science Youth Forum’il (foto:erakogu)

Tulemused
Algselt oli Markusel plaanis uurida TiO2 nanokilede mõju ka rasvhapetele, millest on tehtud rakuseinad, aga selleks vajaminevat spektroskiipiameetodit ei saanud tol hetkel kasutada, ning seetõttu pidin noormees jääma ainult elusrakkude uurimise juurde. Lisaks sellele, et eesmärgid said täidetud ning tulemus oli ootuspärane, õppis gümnasist töö käigus väga palju uut: „Õppisin bakteritega töötama, neid kasvatama, külvama ning ka nende arvukust hindama. Lisaks õppisin veel tulemusi esitama ja tööd korralikult vormistama,“. Ta lisab, et mõtles teemat valides ka sellele, et võiks tulevikus sama valdkonnaga edasi tegeleda. „Uurimistööd tehes sain kogeda päris teadlase elu ja see meeldis mulle väga,“ tõdeb noor uurija. Markusel on ka soovitus teistele õpilastele, kes samuti oma teaduslikku tööd kirjutama peavad:“ Soovitan kindlasti valida teema, mis ennast huvitab, kuna see motiveerib kõige rohkem ja nii tuleb hea töö.“

Juhendaja Katre Jugansoni kommentaar:
Markus Laarsi uurimistöö oli osa Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi ja Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ühisest projektist, mille eesmärgiks oli välja selgitada TiO2 nanoosakeste fotokatalüütilist toimemehhanismi biomolekulides. Tegemist on kogu maailmas populaarse teadussuunaga, kuna TiO2 nanokiled omavad kõrget potentsiaali isepuhastuvates katetes, mida saaks kasutada traditsiooniliste steriliseerimismeetodite asemel näiteks meditsiinis ja toiduainetetööstuses. Uurimistöös saadud tulemused on usaldusväärsed ning moodustavad ühe osa koostamisel olevast teadusartiklist.
Markus paistis laboris ja töö kirjutamisel silma iseseisvuse, initsiatiivikuse ja kiire õppimisvõimega. Ta kasutas uurimistöös edukalt omandatud bioloogia-, füüsika- ja keemia-alaseid teadmisi ning lisaks oli ta võimeline läbi töötama teemakohast võõrkeelset teaduskirjandust, mis oli vajalik, kuna eestikeelseid materjale on antud teema kohta äärmiselt vähe. Tähelepanuväärne oli Markuse ajaplaneerimisoskus, mis tagas töö sujuva valmimise. Markus omandas kiiresti katsete läbiviimiseks vajalikud õiged töövõtted ning näitas head analüüsioskust tulemuste interpreteerimisel.
Tulenevalt sellest, et Markus oli minu esimene juhendatav, võin tõdeda, et nii motiveeritud ja asjaliku õpilase juhendamine oli väga meeldiv kogemus.

Pinginaaber Sten Laansoo kommentaar:
Markus on huvitav ja mitmekülgne, huvitudes nii teadusest, kõigist võimalikest reaalainetest kui ka spordist ja ühiskonnast enesest. Koolis on ta sõbralik ja õpihimuline. Markuse käes lahenevad füüsikalised ja matemaatilised probleemülesanded, kiiremini kui võiks arvata ning kuigi tema lahenduskäik ei pruugi olla just lihtsamate killast, on ta alati leidnud kindla tee lahenduseni. Sealjuures on Markus alati abivalmis ning on meeleldi nõus oma teadmisi ka teistega jagama.
Omades laia silmaringi, on ta võimeilne vestlema ükskõik mis teemal. Markusel on igast asjast oma kindel nägemus ning seetõttu on temalt alati hea nõu küsida, kuna ta suudab leida mõne uue vaatenurga või uudse lahenduse. Hea huumorisoonega ning positiivsusega suudab Markus ka alati midagi erilist ja tabavat öelda, pakkudes rõõmu ka teistele.