Kristi Parro ja metsandus

Eesti Maaülikooli metsanduse doktorant Kristi Parro peab metsandust äärmiselt põnevaks valdkonnaks, sest sisaldab endas nii puudega kasvamise ja kasvatamisega seotud teadust, inimmõju ja metsade majandamist, looduskaitset, veemajandust, inseneriteadusi, bioloogiat, sotsiaalteadusi, programmeerimist, haridust jne.

1. Kelleks sa lapsena saada tahtsid ning miks?
Kelleks ma päris väiksena saada tahtsin, ei mäletagi. Kindlasti käis mõttest läbi jäätisemüüja, poepidaja jne. Põhikooli lõpus ja gümnaasiumis unistasin projektijuhi ametist – sel ajal see mõiste vist alles tekkis ja läks aktiivsesse kasutusse. Organiseerimine ja esinemine tundusid põnevad. Eks sellest tekkis mingi hetk ka huvi koolitajaks saada.
Kui nüüd mõtlema hakata, siis olen neid kõiki ameteid tänaseks ka proovinud.

2. Kuidas sattusid teadusesse?
Valisin bakalaureuse lõputöö teemaks tulekahjudealase õppe ülikoolides. Käisin ise juhendajalt küsimas, et kas ta võtaks mind enda hoole alla. Magistris sain juba lisaks kirjanduse uurimisele ka ise metsas käia ja tulekahjude teema muutus aina huvitavamaks. Sattusin toredasse töörühma, kellega koos 2008. aastal Nõva metsi laastanud ulatuslikule põlengualale proovitükke käisime maha märkimas. Alad ja teema jäid (võib vist öelda) ühel hetkel ka minu vastutusele (teised töörühma liikmed tegelesid nt tormialade vm uurimisega) ja antud vastutus andis motivatsiooni ka doktorantuuris jätkata – kui mina ei tee, kes siis teeb.

Kristi Parro ((foto:erakogu)

Kristi Parro ((foto:erakogu)

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna kuhu soovisid?
Usun, et minu uurimisteema sisaldab endas piisavalt sotsiaalseid väärtusi – on ju pea 100% metsatulekahjudest põhjustatud inimese poolt – mille läbi saan tegeleda ka organiseerimise ja hariduse teemadega. On kindlasti külgi, mida tahaksin veel oma uurimises puudutada. Õnneks on piirid valla ja võimalused avastamiseks olemas.

4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?
Metsandus on väga põnev! Kuigi esmapilgul tundub valdkond kitsas, siis tegelikult sisaldab metsandus endas nii puudega kasvamise ja kasvatamisega seotud teadust, inimmõju ja metsade majandamist, looduskaitset, veemajandust, inseneriteadusi, bioloogiat, sotsiaalteadusi, programmeerimist, haridust jne. Metsandus on minu arvates sümbioos kõigest, mis maailmas üldse leidub – seal saab kõike uurida, alates metsa uuenemist kuni põlirahvaste ja kaubanduseni.

5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?
Nagu ka eelmises vastuses kirjutasin, siis minu eriala metsandus on kõigega seotud. Mets on oluline igaühele ja kõigil on oma nägemus, kuidas seda kasutada. Musta ja valget selles valdkonnas ei ole. Põnev on otsida tasakaalu ökoloogiliste, majanduslike ja kultuuriliste väärtuste vahel.

6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?
Magistritööst valmis minu esimene artikkel, mis käsitles taimestiku taastumist pärast metsapõlengut. Tänu sellele sain juba esimesel õpingute aastal rohkesti ettekandeid teha maailma erinevates otsades. Sain palju positiivset tagasisidet ja ideid, kuidas oma tööd paremini teha. See oli mõnus.
Omamoodi saavutus on ka see, et lisaks teadlaseks olemisele pühendan palju aega oma valdkonna populariseerimisele ja tutvustamisele koolinoorte seas. Ka sealt saab põnevat tagasisidet ja huvitavaid mõtteid.

1

Kristi Parro tutvustab noortele metsanduse võlusid (foto:erakogu)

7. Milline Sinu eriala saavutus on muutnud maailma paremaks?
Saavutusi, mis maailma paremaks muudavad, tehakse pidevalt. Kindlasti on leitud rohkesti viise, kuidas eelnimetatud erinevaid metsaväärtusi ühiselt hoida ja edasi viia. Et metsaomanikul oleks toit laual ja Eesti riik oleks jõukas, et säiliksid väärtuslikud liigid ja erilised paigad, et inimesed saaksid kaasa rääkida ja võideldaks ka õige asja eest. Metsandus on väga oluliselt mõjutatud minevikust ja varasemast võimust – kasvab mets ju kaua ja hoiakud kujunevad pika aja jooksul.

Kõige kiiremini areneb vähemalt Eestis hetkel erinevate metsaga seotud haiguste uurimine, mis tulevad meile sageli lõunast. Kliima soojeneb ja haiguste ennetamine ning ravimine Eesti tingimustes on veel tundmatu maa.

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?
Tahaksin teada saada, kuidas oleks kõige parem põlenud metsaalasid majandada. Inimtekkelised tulekahjud tekivad sageli kohtades, kus välk tõenäoliselt põlengut ei põhjustaks. Kui aga inimene ja loodus kokku saavad (läbi inimtekkelise põlengu), siis mis on õige viis põlenud metsaalal tegutsemiseks? Kas ja kui palju raiuda? Millal jne? Loodetavasti on meil tulevikus tuleohutumad metsad ja teadlikumad ning ettevaatlikumad inimesed.

9. Millised on Sinu eriala suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?
Suurimaks väljakutseks pean ühise keele leidmist. Huvigruppe, kes metsandusest teada tahavad ja kaasa soovivad rääkida, on väga palju. Kuidas leida parimad lahendused metsale ja millised on parimad inimesele?
Rahuolu pakub see, kui õnnestub metsavõõrale inimesele tutvustada metsa külje pealt, millega ta kokku ei ole puututud, laiendada inimeste silmaringi ja tekitada teistmoodi tundeid metsanduse vastu. Kuulata inimeste mõtteid metsast.

10. Millega tegeled tööst vabal ajal?
Tööst vabal ajal tegelen metsanduse ja maateaduste tutvustamisega, peamiselt koolinoortele. Viin koos Elus teaduse vabatahtlikega koolides üle Eesti läbi käed-külge õpitube ja korraldan koolinoortele metsanduslikke võistlust. Kokkuvõttes võib öelda, et tegelen (metsandus)haridusega. Väga armastan ka sporti, peamiselt jooksmist, kuid ka seiklussporti, mis viib põnevatesse kohtadesse looduses.

Vaata ka videot, kus Kristi Parro räägib, kuidas käituda põlenud metsadega ERR portaalis.

Lisaks on huvitavaks vaatamiseks Eesti Metsaseltsi, kuhu kuulub ka Kristi Parro, multifilm Oma kodu ning MetsaRing.