Taavi Lehto ja ravimiteadus

Ludwig Maximiliani nimelises Müncheni ülikoolis farmaatsia järeldoktorantuuris õppiv Taavi Lehto loodab, et ta saab tulevikus osaleda tänapäeval veel ravimatute haiguste ravimeetodi väljatöötamises.

1. Kelleks Sa lapsena saada tahtsid?
Sellele küsimusele ei ole ühest vastust, sest tõenäoliselt lapsena muutusid need soovid tihti, olenevalt milliste iidolite või ümbritsevate inimeste tegemised mind antud hetkel kõige rohkem köitsid. Seega võis seal esineda ameteid sportlasest kuni teadlaseni.

Taavi Lehto laboris (Foto: Erakogu).

Taavi Lehto laboris (Foto: Erakogu).

2. Kuidas sattusid teadusesse?
Õppides Tartu Ülikoolis farmaatsiat hakkas ravimiteadus mind põhjalikumalt huvitama. Õpingute lõpufaasis avanes mul võimalus õpinguid jätkata ja keskenduda teadusele. Selles kindlasti oli ka väga oluline roll mitmetel õppejõududel, kes selgelt julgustasid mind teadusega edasi tegelema.

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna kuhu soovisid?
Ma usun, et olen mitmed oma esialgsed ootused ja lootused täitnud. Kuid olles noor teadlane, olen alles ühe väga põneva teekonna alguses ning ma ei ole kindlasti seal kuhu ma tahaksin jõuda.

4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?
Kui rääkida farmaatsia haridusest, siis sellel on kaks olulist tahku – kindel erialane kutse (st. proviisor) ja hea laiaplaaniline baasharidus. Siinkohal on oluline, et hea baasharidus annab võimaluse tegeleda ka erinevate farmaatsiaga külgnevate erialadega, sealhulgas teadusega, jättes alati võimaluse naasta oma kutselisele tööle. On harv juhus, et farmaatsia eriala lõpetanuid kimbutaks suur tööpuudus.

5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?
Nagu eelnevalt mainitud, on ravimiteadus tänapäeval mitmeid erialasid ületav. Seega on ravimiteadus kooslus arstiteadusest, keemiast, bioloogiast, füüsikast ja mitmetest muudest aladest. Kõikide nende erialade hea tundmine, kuid ka erinevate valdkondade vaheline tihe koostöö annab võimaluse uute ravimite ja ravimeetodite loomiseks ning inimeste paremaks ravimiseks.

6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?
Kuna ma olen oma teaduskarjääri alguses siis ma loodan, et minu saavutused on pigem alles ees. Ma olen väga rõõmus, et mul on olnud võimalus töötada mitmete huvitavate ja edukate teadusprojektidega ning kaasnevalt töötada mitmed tuntud ja inspireerivate kodu- ja välismaiste teadlastega.

7. Milline Sinu eriala saavutus on muutnud maailma paremaks?
Ravimiteadus on selles osas väga tänuväärne valdkond, et selle üldine eesmärk on otseselt suunatud inimeste tervise ja heaolu parandamiseks ning seega enamik saavutusi antud alal muudavad, vähemasti teoreetiliselt, maailma paremaks.

Taavi Lehto püüab alati leida aega lugemiseks (Foto: Erakogu).

Taavi Lehto püüab alati leida aega lugemiseks (Foto: Erakogu).

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?
Tänapäeval on laialt kasutusel väga palju ravimeid, millel on suur hulk soovimatuid kõrvaltoimeid, nagu näiteks vähiravimid. Ravimiteaduse üks keskseid lahendamist vajavaid küsimusi ongi, et kuidas toimetada raviaine kehas spetsiifiliselt tema toimekohta. See annab võimaluse muuta ravimeid oluliselt ohutumaks ning luua uusi palju paremaid ravimeid. See keskne küsimus on minu jaoks olnud alati väga köitev.

9. Millised on Sinu eriala suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?
On terve hulk haigusi, mida tänapäeval jätkuvalt ei ole võimalik ravida või saab ainult nendega seotud vaevuseid leevendada, alustades kasvõi lihtsast nohust kuni AIDS’i, vähi ning paljude teiste väga raskete haigusteni välja. Seega uute ravimite ja ravimeetodite arendamine, mis võimaldaksid selliseid haiguseid ravida, on tulevikus kesksel kohal. Ma väga loodan, et mul on kunagi võimalus olla mõne sellise ravimi või ravimeetodi väljaarendamise juures.

10. Millega tegeled tööst vabal ajal?
Ma püüan alati leida aega, et lugeda, kuulata head muusikat, vaadata mõnd head filmi või tegeleda kas jalgpalli mängimise või selle vaatamisega.