Priit Roosipuu ja mobiilside võrgud

Priit Roosipuu

Pilt on tehtud Connect Estonia seminaril (summer fair) 2011, kus uued firmad said enda tegemisi tutvustada. Tutvustasin meie Linkmes OÜ tegemisi

Priit Roosipuu õppis TTÜ-s raadioinseneriks ning tegeleb mobiilside võrkude planeerimise ja projekteerimisega OÜ Pemetelis.

1. Kelleks Sa lapsena saada tahtsid?
Päris väiksena oli soov saada tuletõrjujaks, eks see tundus olevat amet kangelastele.
Kooli lõpuaastatel tekkis tõsine huvi füüsika ja astronoomia vastu. Nii siis saigi tihti öösiti teleskoobiga katusel tähti uuritud. Eks mind ole alati huvitanud kuidas maailm kokku pandud on. Füüsika selgitas päris palju asju.

2. Kuidas sattusid teadusesse või inseneeriasse?
Olen ise Tallinna poiss aga füüsika õppimiseks pidi Tartu minema. Kooli lõpus tegelesin palju ka elektroonikaga, parandasin televiisoreid ja raadioid, kuna aga peale kooli lõppu läks ülikooli astumisega kiireks siis läksingi TTÜ-sse Raadiotehnikat õppima. Sellest ajast peale olengi raadiotehnika ja sidega tegelenud.

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna kuhu soovisid?
Alati on vist asju millega tahaks tegeleda aga aastatega olen leidnud telekommunikatsioonis ja sides palju uut ja huvitavat. Kunagi ei osanud selliseid asju üldse ette näha.

4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?
Sellele on raske vastata. Igaüks peab ikka oma huvidest lähtuvalt tegutsema ja eriala valima. Kuigi peab tunnistama, et mida rohkem inseneerias sees olla seda rohkem avaneb uusi nisse, millest kunagi ei olnud teadlik. Inseneeria areng on väga kiire.

5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?
Telekommunikatsiooni kasutavad vist pea kõik inimesed maailmas. Mobiiltelefonid on suuremal osal inimestest taskus.
Sideteenused on muutnud paljudel erialadel töö korraldust.
Samas on telekommunikatsioonil väga suur arenguruum, et muuta teenused kasutajatele sobivamaks ja kvaliteetsemaks. Mobiilside on tihedalt seotud nii uute kontorihoonete kui ka kaubanduskeskuste ehitusega kuna juba ehituse käigus on vajalik mõelda kuidas kvaliteetset mobiilsidet hoonetes tagada. Mobiilside ei ole enam ainult mobiiltelefonidele vaid ka arvutitele ja muudele nutiseadmetele, mis kasutavad interneti teenuseid.

6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?
Õpingute poolelt oli suur asi lõpetada magistratuur Inglismaal Essex-i ülikoolis, kus oli käibel ütelus, et kui 7 päeva nädalas õppida siis peaks ikka hakkama saama. Seal sain vast esimest korda selgema pildi kuidas õpetatavad teoreetilised teadmised praktikasse saab rakendada.
Hea tunne on alati kui ise millegagi hakkama saad. Eriti kui projekt on keerukas ja tuleb pingutada, tore on klientide ootusi ületada. Arendame ise tarkvara millega lihtsalt mobiilsidet testida. Loodan, et see leiab tulevikus suuremat kasutust.

7. Milline Sinu eriala/valdkonna saavutus on muutnud maailma paremaks?
Keeruline öelda, eks me ole mobiilside võrke paljudes maailma riikides teinud. Võibolla aafrika riikides on nende mõju olnud kõige olulisem.

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?
See on päris raske vastata. Telekommunikatsioonis on nii palju asju mis vajaksid lahendust, alustades nii kodeerimise algoritmidega kuni seadmeteni välja. Ehk oleks üks suurem heaolu suurendaja kui sideseadmete akude tehnoloogia paraneks ja need oleksid kaalult kergemad ning peaksid rohkem vastu (või siis hoopis seadmed tarbiksid vähem energiat ja akude tööaeg pikeneks läbi selle).

9. Millised on Sinu eriala suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?
Kuidas mobiilside andmemahtusi tõsta seejuures tagades hea teenuste kvaliteedi ning ühtlasi minnes kaasa telekommunikatsiooni kiire arenguga.

10. Millega tegeled tööst vabal ajal?
Mulle meeldib koduseid asju teha, samuti meeldib teha sporti (terves kehas terve vaim). Olen golfi huviline ja mängija.