Kaie Kubjas ja matemaatilised mudelid

Kaie Kubjas ei usu, et matemaatiku töö võiks kunagi üksluiseks muutuda, sest iga küsimus nõuab uue lahenduse nuputamist ning seotust teiste erialadega on palju.

1. Kelleks Sa lapsena saada tahtsid?
Päris väikesena tahtsin saada baleriiniks, põhikoolis ärinaiseks, gümnaasiumi alguses advokaadiks ja gümnaasiumi lõpus matemaatikuks või informaatikuks.

2. Kuidas sattusid teadusesse?
Õppisin Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi reaalteaduste klassis ja osalesin ka Tartu Ülikooli Teaduskooli töös. Nii oli Tartu Ülikooli matemaatika bakalaureuseõpe ja Freie Universität Berlini matemaatika doktorantuur loomulikuks õpingute jätkuks.

Hetkel töötan matemaatika järeldoktorandina Max Plancki Instituudis Bonnis, Saksamaal. Suurema osa oma ajast veedan matemaatika probleemide kallal töötades, mis tähendab nii arvutiprogrammide kasutamist, lahendusideede üle mõtisklemist, teiste poolt kirjutatud artiklite lugemist kui ka ise kirjutamist. Lisaks käin paar korda nädalas erinevates seminarides.

Foto: erakogu

Foto: erakogu

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna, kuhu soovisid?
Olen oma töökohaga väga rahul. Huvi matemaatika vastu tekkis juba põhikoolis, kui osalesin erinevatel olümpiaadidel. Kuna iga uus matemaatika küsimus on teisest natukene erinev ja nõuab uue lahenduse nuputamist, siis pole ohtu, et mu töö kunagi üksluiseks muutuks.

4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?
Matemaatikat läksin ma õppima seepärast, et mulle meeldis ja meeldib siiani ülesannetele lahendusi välja nuputada. Erinevus gümnaasiumis olevate ülesannetega on nüüd see, et keegi ei ole neid veel varem ära lahendanud, seega tuleb probleemid ise välja mõelda ja sõnastada. Lisaks paeluvad mind matemaatika erinevad rakendused.

Paljude jaoks on ilmselt üllatav, kui erinevate valdkondadega matemaatika seotud on. Minu matemaatikutest sõbrad ja tuttavad töötavad konsultatsioonifirmades, pankades, kindlustustes, Google’s, Facebook’is, Dropbox’is, Deutsche Bahn’is, auto- ja energiatööstuses, fototarkvara arendavates firmades, ning muidugi koolides ja ülikoolides. Ma ise olen praktikal olnud Swedbankis ja Boschis. Ma ei tea ühtegi matemaatikut, kes pärast ülikooli lõpetamist üle paari kuu töötu oleks olnud.

5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?
Paljud valdkonnad kasutavad matemaatilist statistikat, et eksperimentide põhjal häid järeldusi teha. Matemaatilisi mudeleid kasutatakse näiteks ilma ennustamiseks, lennukite ehitamiseks, ravimite arendamiseks, liikide arengu uurimiseks.

Füüsika, meditsiin, bioloogia, masinõpe, neuroteadused, ilmaennustus, lennundus jne – seda nimekirja võiks pikalt jätkata.

6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?
Oma kõige suuremaks teaduslikuks saavutuseks pean doktoritööd, milles uurisin evolutsioonimudelite matemaatilisi omadusi. Hetkel töötan väga põneva projekti kallal, mis on seotud pildifailide pakkimisel ja muusikafailide töötlemisel kasutatavate statistiliste mudelitega. Loodan, et suuremad saavutused on veel ees.

7. Milline teadussaavutus maailmas on Sinu meelest kõige olulisem?
Inimkonna jaoks pean kõige olulisemaks erinevate ravimite ja ravimeetodite arengut. Need avastused on võimaldanud pikendada eluiga ja parandada elukvaliteeti. Mul on hea meel, et meditsiini arengu juures on viimasel ajal oluline osa ka matemaatikal. Näiteks matemaatiliste mudelite abil on võimalik ennustada ravimite mõju, enne kui loomade või inimeste peal hakatakse katseid läbi viima.

Kaie Kubjas matemaatilisi ülesandeid lahendamas (foto: erakogu)

Kaie Kubjas matemaatilisi ülesandeid lahendamas (foto: erakogu)

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?
Hetkel tahan kõige rohkem lahendust leida probleemile, mille kallal töötan ehk siis ühe statistilise mudeli uurimine algebraliste meetoditega. Ühte kõige suuremat probleemi, mida lahendada tahaksin, ei ole. Mind huvitavad kõik rakendustest motiveeritud probleemid, mis on seotud statistiliste mudelitega ja mida saab uurida algebra, geomeetria või kombinatoorika meetoditega.

9. Millised on Sinu eriala kõige suuremad väljakutsed, mis pakub rahulolu?
Kuna matemaatikas on olulised tõestused, siis uue probleemi kallal tööle asudes on väga raske ennustada, kas üldse tulemuseni jõuan: mõnikord on millegi tõestamine liiga keeruline. Lihtsalt vaatlustest tihti ei piisa, sest teoreemid nõuavad matemaatiliselt ranget tõestust.

Kõige suuremat rahulolu pakub, kui pärast pikalt ühe probleemi kallal töötamist lõpuks tulemuseni jõuan. Lisaks on hea tunne, kui mõni tõestus on väga ilus või avastan põneva seose erinevate (matemaatika-)valdkondade vahel.

Teadlased peavad enne püsiva töö leidmist tihti mitu korda ühest riigist teise kolima. Mõnede matemaatikute jaoks on pidev kolimine väljakutse, aga mina näen seda võimalusena erinevate matemaatiliste võtete, inimeste ja kultuuride tundmaõppimiseks.

10. Millega tegeled tööst vabal ajal?
Vabal ajal sõidan jalgrattaga, käin matkamas, tegelen aeroobika, lumelauasõidu ja ratsutamisega.