Infotehnoloogia

Arvutit ning internetti kasutab praegu üle poole eestimaalastest, kusjuures 16-34aastastest pea kõik. Paljudele vanemaealistele näivad arvutid olevat tänapäeva noorte pärusmaa, tegelikult see nii siiski pole. Esimesed teated inimese püüdlustest arvutada pärinevad juba 20 000-30 000 aastat tagasi, kui arve märgiti kontidele. Ka maiadel oli oma arvusüsteem. Rohkem hakati arvutamise ja selle lihtsustamisega tegelema 17. sajandil, kui matemaatikas tekkisid sümbolkeeled. 1625 väitis sakslane Wilhelm Schickard, et on ehitanud liitva, lahutava, korrutava ning jagava masina ning 1671. aastal meisterdas filosoof Leibniz samalaadse arvuti, ent püüdis luua ka universaalset sümbolkeelt ja seda keelt kasutava nn “arutlemise aritmeetika”.

Sealt algas arvutiteaduse tormilisem areng, mis tänaseks on võtnud lausa kolossaalsed mõõtmed. Algul nägid ilmavalgust kirjutusmasinad, perfokaardid ja telegraaf, II maailmasõja ajal ka esimesed tööstuslikult toodetud arvutid ning kõvakettad, seejärel juba programmeerimiskeeled, mikroprotsessorid, kontoritarkvara, analoog- vs digitaalne tehnika, laserprinterid, arvutimängud, CDd ja DVDd, mobiiltelefonid, e-kiri, internet, internetipangad, otsisüsteemid, suhtlusvõrgustikud, telekommunikatsioon, MP3-mängijad ja palju muud, mida peame nüüd nii iseenesest mõistetavaks, et isegi ei mõtle sellele.

Ent mis peitub selle lühendi – IT – taga? Infotehnoloogia ehk IT (ingl k Information Technology) on teadus, mis kirjeldab mis tahes tehnoloogiat, mis aitab toota, töödelda, säilitada, edastada ja/või levitada teavet. Et teavet tekib 21. sajandil aga pidevalt suurel hulgal juurde, on IT-valdkond kasvanud tohutult laiahaardeliseks, hõlmates paljusid valdkondi arvutitest meditsiini, kosmoseteaduse, turvasüsteemide ning tehisintellektini välja. Sestap on infotehnoloogia suuremaid saavutusi üsna võimatu üles lugeda, pealegi on tegu valdkonnaga, milles loodu kiiresti vananeb. Seega jääb üle vaid silmad-kõrvad lahti hoida ning arengutele mitte jalgu jääda.

Mati Feldmann

Lisalugemist- ja vaatamist:

Kui sind huvitab infotehnoloogia (ja telekommunikatsioon) põhjalikumalt, siis uuri kindlasti veebilehte – http://startit.ee Sealt leiad IKT ametite ning õppimisvõimaluste kohta põhjalikku infot.

IT-rakendused (Püramiidi tipus, 28.03.2013)