Energeetika

Me kõik tahame, et meie toad oleksid soojad ning lülitile vajutades süttiks lambis pirn, kas pole? Selle saavutamisel tuleb meile appi teadusharu nimega energeetika. Energeetikaks nimetatakse erinevate energialiikide (mitmekordsete) muundamiste protsessi, mille lõpptulemusena saadakse elektrienergia. Teisisõnu on tegu töötleva majanduse haruga, mis tegeleb energoressurside kaevandamise ning energia kütusest, veest ja tuumakütusest sobivaks energialiigiks muundamisega, tavaliselt on selleks soojus- ja elektrienergia. Seejärel edastatakse see inimestele ning tööstustele, mis energiat kasutavad.

Arenguid energia tootmise vallas on pidevalt, ent suurimaks edasiminekuks võib viimasel kümnendil pidada koostootmise ja praegusel ajal eriti populaarse taastuvenergia (eelkõige päikese ja tuule) hoogsat kasutuselevõttu, mis omakorda on hoogustanud nende valdkondade arengut. Energia lõpptarbimise väga erinevatest osadest saab viimaste aegade kõige tähtsama saavutusena esile tõsta soojuspumpade efektiivsuse kasvu, hübriidtehnoloogia arengut autotööstuses ning valgete LEDide ja üldse LED-rakenduste jõulisemat esilekerkimist. LED, muide, tähendab valgusdioode ja on tulnud inglisekeelsest nimetusest Light-Emitting Diode ehk valgust kiirgav diood.

Lähitulevikku vaadates mõjutavad energiavaldkonna arengut kindlasti kliima- ja keskkonnakaitse alased eesmärgid, kuid kaudselt ka majanduse ja finantssüsteemi ümberkujundamisest tingitud areng. See tähendab seda, et loodetavasti kasvab paari lähema aastakümne jooksul hoonete energiatõhusus, elektrienergia osakaal transpordis (harilikud akude ja kütuseelementidega sõidukid) ning muutub ka transpordivahendite kasutus. Ja kindlasti võetakse praegusest veelgi rohkem kasutusele tuule- ja päikeseenergiat. On, mida oodata.

Mati Feldmann