Anu Planken võitleb vähi vastu

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse nahamelanoomi ja soolevähi uuringute valdkonna juht Anu Planken soovitab meditsiini õppima minna neil noortel, kes soovivad saada laiapõhjalist haridust.

1. Kelleks Sa lapsena saada tahtsid?

anu pilt 1

Anu Planken laboris töötamas.

Väga kindlat soovi elukutse osas mul lapsena ei olnud, eks kõik väikeste tüdrukute rollid nagu pereema, lasteaiakasvataja, õpetaja ja arst said õdedega mängides järgi proovitud. Konkreetsem elukutse valik tekkis ikka keskkoolis ja selles omasid kindlasti rolli minu teadlastest vanemad, kes arendasid oma lastes pigem reaalainete alaseid oskuseid.

2. Kuidas sattusid teadusesse?

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna ravi eriala ning selle järgselt astusin doktorantuuri Helsingi Ülikooli Arstiteaduskonnas. Minu doktoritöö keskendus Parkinsoni tõve neurobioloogiliste mehhanismide uurimisele ning see toimus prof.Mart Saarma juhendamisel Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudis. Hetkel tegelen aktiivselt teadustöö jätkamisega Eestis, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses, juhtides nahamelanoomi ja soolevähi valdkonna projekte. Jätkan ka Parkinsoni tõve uuringuid koostöös Tartu Ülikooli Närvikliinikuga.

3. Kas võrreldes esialgsete ootustega oled erialaselt jõudnud sinna kuhu soovisid?

Olen oma arst-teadlase karjääri alguses seega usun, et mind ootab ees veel palju põnevaid väljakutseid.

4. Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?

Olen väga rahul oma eriala valikuga ning julgen meditsiini eriala väga soovitada. Kuigi õppeprotsess on pikk ja raske, annab see väga hea laiapõhjalise hariduse, mille baasilt on hiljem spetsialiseerudes võimalik erinevaid ameteid pidada. Näiteks praktiseeriva arsti, arst-teadlase, administratiivtöötaja  või ka tegeleda ettevõtlusega meditsiinivaldkonnas. Usun, et selle haridusega inimestel ei teki probleeme tulevikus sobiva töökoha leidmisega Eestis ega ka mujal maailmas. Väga meeldib, et selles valdkonnas toimub elukestev õpe, mis motiveerib end pidevalt arendama ning täiendama.

anu pilt 2

Planken Helsingis doktoritöö kaitsmisel.

5. Kuidas on Sinu eriala seotud teiste valdkondadega?

Minu teadustöö on peamiselt seotud translatsioonilise (ehk ülekande) meditsiiniga, mis on üheks etapiks loomkatsetel saadud baasteaduslike tulemuste jõudmisel kliinilisse praktikasse, arstiabi igapäevaellu. Minu töö kombineerib teadmisi nii kliinilisest meditsiinist, molekulaarbioloogiast, diagnostikast, ravimiarendusest kui ka informatsioonitehnoloogiast, et lahendada inimeste jaoks olulisi probleeme nagu kasvajad ja neuroloogilised haigused.

6. Mida pead seni oma karjääri suurimaks saavutuseks?

Olen alles oma teadlase karjääri alguses, seega ilmselt olulisim saavutus on minu jaoks doktorikraadi kaitsmine Helsingi Ülikoolis. See oli äärmiselt raske ning aeganõudev protsess, kuid vajalik nii isiklikuks kui ka professionaalseks arenguks.

 7. Milline Sinu eriala saavutus on muutnud maailma paremaks?

Ilmselt kliinilise meditsiini areng, mis peamiselt baseerub baasteaduslikel uurimustel ning tulemustel. See on loonud võimalused haiguste raviks ning inimkonna eluea pikendamiseks. Isiklikult leian, et äärmiselt huvitavad on uued molekulaarsed suunad onkoloogias, mis leiavad peagi kasutust ka kliinilises praktikas.

8. Millisele Sinu eriala teaduslikule probleemile soovid kõige rohkem lahendust leida?

Mind huvitab peamiselt onkoloogia ning neuroloogia valdkond ning ka nende kahe valdkonna ühisosa. Onkoloogias huvitavad mind kasvajate varane molekulaarne diagnostika ning immuunoteraapia võimalused. Neuroloogias huvitavad mind Parkinsoni tõve molekulaarsed alused ning nendest lähtuvad diagnostilised- ning ravivõimalused.

anu pilt 3

Anu Planken Lõuna-Prantsusmaal Alpides matkamas.

 9. Millised on Sinu eriala suurimad väljakutsed ning mis pakub suurimat rahulolu?

Unikaalsete publitseeritavate teadustulemuste genereerimine ei kulge alati plaanipäraselt ja sageli on vaja kulutada palju aega ning samas omada ka omajagu õnne. Seda suurem on aga rahulolu, kui õnnestub leida vastus huvitavale teaduslikule probleemile, mis omakorda tekitab küll suure hulga järgnevaid küsimusi, millele siis saab omakorda entusiastlikult vastuseid otsida. Minu jaoks pakub rahulolu eesmärk leida lahendusi ning ravi inimesi vaevavatele meditsiinilistele probleemidele.

10. Millega tegeled tööst vabal ajal?

Mulle meeldib veeta kvaliteetaega oma laste ja perega, harrastada jooksmist ning rattasõitu, tegeleda aiakujundusega, käia reisimas ning matkamas.