Karjäärilood

Millist töötajat on Eestile vaja 2024. aastal?

OSKA tööturu ülevaatest selgub, et järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö tegijaid. Kõige rohkem töökohti tuleb juurde IT alal, ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses, kuhu kuuluvad nt insenerid, arhitektid, disainerid. Mõnevõrra suureneb kõrgtehnoloogiline tootmine Eesti majanduses.

Mida oskama peab?

– Tulevik on nende päralt, kes tootmist automatiseerivad, uusi tooteid loovad ning nutikate masinatega töötada oskavad;
– Hinda läheb turgude ja kultuuride tundmine, oskus nendel turgudel vahetult suhelda;
– Juhtidel ja spetsialistidel on järjest enam vaja osata kasutada tehnoloogia võimalusi paremate teenuste osutamiseks ning luua ja arendada tehnoloogilisi süsteeme;
– Kuna töökorraldus muutub projekti- ja koostööpõhiseks, oodatakse töötajatelt järjest enam koostöö-, analüüsi-, otsuste langetamise ja info tõlgendamise oskusi.

Refereeritud on Novaatori artiklit (Uuring: millist töötajat on aastal 2024 Eestis vaja, millist mitte? Marju Himma 09.02.17)

 

Missugused siis võiks olla tulevikuametid?

21. sajandi ametid – need on ametid, mida tasub kindlasti lähiaastatel õppida, kuna tööpuudust neis karta pole. eSkills for Jobs ennustab näiteks 2020. aastaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris 756 000 vaba töökohta Euroopas.

 

Veebiarendaja

veebiarendajaTöö sobib neile, kellele meeldib näiteks veebsaite luua ning teha sealjuures ka tõsisemat programmeerimistööd. Töö kujutab endast nii koodi kirjutamist, kui ka lõpptulemusena veebisaitide loomist ja nende haldamist.

 

 

 

Epidemioloog

epidemioloogEpidemioloogid tegelevad haiguste põhjuste väljaselgitamisega ning töötavad selle nimel, et haigused ei leviks. Epidemioloogias kasutatakse erinevaid teaduslikke meetodeid nagu näiteks riskianalüüs või statistiline analüüs erinevate haiguste mustrite tuvastamiseks. Samuti annavad epidemioloogid nõu riigi tasandil, aidates välja töötada rahvatervisega seotud programme ja algatusi.

 

Mängude programmeerija

mangudeprogrMängude programmeerijaks saab tavaliselt tarkvarainseneeriat või arvutiteadust õppides. Valdkond ei tähenda ainult meelelahutuslike mängude programmeerimist, vaid ka lahendusi, mis on kasutatavad hariduses, meditsiinis, teaduses ja mujal.

 

 

Robootikainsener

robootikainsenerRobootikainsenerid vastutavad selle eest, et luua ja arendada roboteid ja robotsüsteeme, mis asendaksid inimesi neis ülesannetes, kus inimesel on raske hakkama saada. Samuti saavad robotid asendada inimesi enamuse monotoonsete tööde tegemisel. Robootikainsenerid võivad eeskätt leida tööd töötlevas tööstuses, et muuta töötingimused turvalisemaks ja efektiivsemaks.

 

 

Keskkonnainsener

keskkonnainsenerKeskkonnainseneri ülesandeks on meie keskkonnatingimuste hoidmine ja parandamine. Keskkonnainsenerid arendavad uusi tehnoloogilisi võimalusi, mis aitavad ära hoida keskkonnaohtusid.

 

 

 

Kasutatud ametikirjeldused ja pildid:

scientix

rida